Terma perkhidmatan

Maklumat mengenai kami

Laman ini dikendalikan oleh EIG ECOMMERCE Sdn. Bhd ( "EIG Ecommerce"), yang didaftarkan di Malaysia di bawah nombor syarikat (741.818-X) dan mempunyai pejabat berdaftar di Lot 11, Jalan Astaka U8 / 88, Bukit Jelutong, Seksyen U8, 40150 Shah Alam Selangor Darul Ehsan, Malaysia . EIG Ecommerce adalah anak syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh Esthetics International Group Berhad ( "EIG"), yang merupakan salah satu peneraju dalam industri kecantikan dan kesihatan di ASEAN dan Hong Kong dan telah tersenarai di Pasaran Utama Bursa Malaysia sejak tahun 2004. Nurish Organiq dengan bangganya merupakan jenama milik penuh EIG. Klik di sini untuk maklumat lebih lanjut mengenai EIG.

 

Terma Penggunaan Perjanjian (ini "Perjanjian") adalah perjanjian yang sah antara anda (“Pengguna") dan EIG Ecommerce yang mengawal penggunaan laman web ini. Dengan menggunakan laman web ini, Pengguna mengakui bahawa dia telah membaca, memahami, dan bersetuju untuk mematuhi terma dan syarat yang dinyatakan dalam Perjanjian ini.

 

EIG Ecommerce boleh meminda terma-terma dan syarat pada bila-bila masa. Penggunaan berterusan Pengguna pada laman web ini adalah tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat yang dinyatakan pada masa penggunaan.

 

Privasi

EIG Ecommerce mungkin mengumpul maklumat mengenai Pengguna laman-laman web. Pengumpulan maklumat ini adalah dikawal sepenuhnya oleh Polisi Privasi EIG Ecommerce, boleh didapati di sini.

 

Etika Pengguna

Pengguna bersetuju bahawa semua maklumat yang dipaparkan atau diakses oleh Pengguna akan digunakan hanya untuk tujuan maklumat atau pendidikan. Pengguna tidak akan membenarkan penggunaan untuk tujuan komersial atau lain-lain ciri interaktif. Pengguna tidak akan terlibat dalam apa-apa kelakuan atau tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Pengguna laman web ini juga tidak bersetuju untuk mengedar, pos, menyiarkan atau menyampaikan apa-apa kandungan yang betujuan memfitnah, menghina atau mengancam orang lain, yang membenci atau bersifat perkauman, atau mengandungi bahasa atau imej kesat, lucah atau tidak senonoh, atau mengandungi hak cipta bahan yang tidak dibenarkan atau melanggar mana-mana paten, tanda dagang, rahsia perdagangan, hak cipta atau hak pemilikan mana-mana pihak.

 

Identifikasi Korporat dan Tanda Dagang

Semua berdaftar dan / atau tanda dagangan berdaftar dan / atau tanda perkhidmatan (secara kolektif, "Tanda") yang digunakan atau dirujuk di laman web ini adalah hak milik EIG Ecommerce dan syarikat sekutunya, kecuali jika dinyatakan sebaliknya. Pengguna tidak dibenarkan mengguna, menyalin, mengeluarkan semula, menerbit, memuat naik, mengepos, menghantar, mengedar atau mengubah suai Tanda ini dalam apa jua cara untuk apa jua tujuan tanpa kebenaran bertulis daripada EIG Ecommerce terlebih dahulu. Penggunaan Tanda pada mana-mana laman web lain adalah dilarang.

 

Hak Milik kepada Kandungan

Semua bahan yang terkandung dalam laman web ini adalah dibawah hakcipta kecuali jika dinyatakan sebaliknya.

Pengguna mengakui dan mempersetujui kandungan tersebut, termasuklah tetapi tidak terhad kepada penulisan, perisian, muzik, bunyi, gambar, video, grafik atau bahan lain yang terkandung dalam laman web ini ( "Kandungan") dilindungi oleh hak cipta, tanda dagangan, tanda perkhidmatan, paten atau lain-lain hak milik dan undang-undang. Pengguna memahami dan bersetuju bahawa Pengguna tidak dibenarkan menyalin, mengeluarkan semula, mengedar atau mencipta hasil terbitan daripada Kandungan ini atau menggunakan Kandungan ini selain daripada yang dibenarkan dengan nyata oleh Perjanjian dan kebenaran bertulis oleh EIG Ecommerce terlebih dahulu.

 

Penyerahan Pengguna

Pengguna bersetuju bahawa apa-apa bahan (termasuk tanpa had, cerita, teks, gambar) yang dihantar kepada EIG Ecommerce adalah menjadi hak milik EIG Ecommerce, dan Pengguna tidak mempunyai hak dalam apa jua bentuk bahan-bahan tersebut. Jika bahan-bahan tersebut tidak boleh dipindahkan ke EIG Ecommerce, Pengguna memberikan EIG Ecommerce kebebasan sedunia, bebas royalti dan lessen bukan eksklusif untuk mengubah suai, mengguna, memaparkan, mengedar, sub-lesen, dan menerbitkan bahan-bahan tersebut untuk apa-apa tujuan.

 

Pautan ke Laman Pihak Ketiga

EIG Ecommerce boleh membekalkan Pengguna dengan pautan ke laman web lain. Laman pihak ketiga tidak berada di bawah kawalan EIG Ecommerce dan Pengguna mengakui bahawa EIG Ecommerce tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kandungan, iklan, produk atau bahan-bahan lain yang disediakan di laman pihak ketiga tersebut. Pengguna juga bersetuju bahawa EIG Ecommerce tidak bertanggungjawab ke atas apa-apa kehilangan atau kerosakan dalam apa jua bentuk yang berlaku akibat penggunaan mana-mana laman web pihak ketiga. Secara umum, anda perlu berhati-hati menggunakan bahan-bahan, termasuk perisian, yang disediakan oleh laman web melainkan anda mempercayai pemilik dan pengendali laman web.

 

Had Liabiliti

PENGGUNA DENGAN JELAS MEMAHAMI DAN BERSETUJU BAHAWA EIG ECOMMERCE TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN (LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, HUKUMAN, SEBENAR, AKIBAT, SAMPINGAN, KHAS, PENGECUALIAN ATAU SEBALIKNYA) AKIBAT SEBARANG PENGGUNAAN ATAU KEGAGALAN MENGGUNAKAN, LAMAN WEB INI, ATAU AKIBAT APA-APA KESALAHAN ATAU PENINGGALAN DALAM KANDUNGAN LAMAN WEB INI, TIDAK KIRA ATAU ASAS KEPADA YANG LIABILITI TUNTUTAN, MESKIPUN EIG ECOMMERCE TELAH MEMAKLUMKAN KEMUNGKINAN KERUGIAN ATAU KEROSAKAN.

 

Penafian atas Jaminan

EIG Ecommerce membuat tidak memberi jaminan bahawa laman web ini akan memenuhi keperluan anda atau ia tidak akan terganggu, tepat pada masanya, selamat atau bebas ralat; juga tidak EIG Ecommerce membuat apa-apa jaminan atas hasil yang boleh diperolehi daripada penggunaan laman web ini atau tentang ketepatan atau kebolehpercayaan mana-mana maklumat yang diperolehi melalui laman web ini. PENGGUNA MEMAHAMI DAN BERSETUJU BAHAWA SEBARANG KANDUNGAN YANG DIMUAT TURUN ATAU DIPEROLEHI MELALUI PENGGUNAAN LAMAN WEB INI DILAKUKAN ATAS RISIKO PENGGUNA SENDIRI DAN BAHAWA PENGGUNA AKAN BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP SEBARANG KEROSAKAN YANG DILAKUKAN KE ATAS SISTEM KOMPUTER PENGGUNA ATAU KEHILANGAN DATA AKIBAT MEMUAT TURUN KANDUNGAN TERSEBUT. SEKIRANYA DINYATAKAN SEBALIKNYA, EIG ECOMMERCE MENYEDIAKAN KANDUNGAN LAMAN INI "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN "SEBAGAIMANA TERDAPAT" DAN TANPA JAMINAN ATAU APA-APA JENIS, SAMA ADA NYATA ATAU TERSIRAT, SEPENUHNYA SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG. INI TERMASUK JAMINAN TERSIRAT TENTANG KEUPAYAAN PEDAGANG, PELANGGARAN HAK BUKAN HARTA INTELEK DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. DALAM APA JUA KEADAAN NURISH ORGANIQ ATAU SYARIKAT SEKUTU ATAU KONTRAKTOR TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK SEBARANG KEROSAKAN APAPUN (TERMASUK, TANPA HAD, KEROSAKAN ATAU KEHILANGAN KEUNTUNGAN, GANGGUAN PERNIAGAAN ATAU KEHILANGAN MAKLUMAT) YANG TIMBUL DARIPADA PENGGUNAAN ATAU KEGAGALAN UNTUK MENGGUNAKAN KANDUNGAN LAMAN WEB, MESKIPUN SEKIRANYA EIG ECOMMERCE TELAH MEMAKLUMKAN KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT.