Dasar privasi

EIG ECOMMERCE Sdn Bhd (“EIG Ecommerce”) menghormati privasi anda. Dasar Privasi ini menggariskan cara kami mengendalikan maklumat yang kami perolehi daripada anda dan mengetahui tentang anda apabila melawat laman web kami, termasuk laman utama kami di www.nurishorganiq.com. 

Maklumat yang kami kumpul:

 

  • Akses kepada maklumat anda dengan pihak ketiga;
  • Pilihan yang tersedia kepada anda berkenaan dengan cara maklumat itu digunakan dan kepada siapa ia diedarkan;
  • Hak-hak anda untuk mengakses dan membetulkan atau mengemas kini maklumat peribadi anda; dan
  • ikrar kami untuk mempunyai prosedur keselamatan yang sewajarnya yang telah disediakan untuk melindungi daripada kehilangan, penyalahgunaan atau pengubahsuaian maklumat di bawah kawalan kami.

 

 

MAKLUMAT YANG KAMI KUMPULKAN DAN BAGAIMANA KAMI MEGGUNAKANNYA

EIG Ecommerce akan mengumpulkan dua jenis maklumat tentang anda apabila anda melawat laman web kami: Maklumat peribadi (termasuk, sebagai contoh sahaja, nama, alamat, nombor telefon dan alamat e-mel) dan bukan peribadi, maklumat agregat (seperti maklumat mengenai halaman di laman web kami bahawa anda telah melawat dan alamat IP anda).

 

1. Maklumat Pengenalan Peribadi

Maklumat peribadi yang kami kumpulkan dan simpan tentang anda adalah maklumat yang anda pilih untuk berikan kepada kami. Sebagai contoh, kami mengumpulkan maklumat peribadi anda apabila anda menghantar e-mel atau surat, atau apabila anda mendaftar untuk program kesetiaan kami. Kami akan menggunakan maklumat ini untuk bertindak balas terhadap e-mel atau surat anda, atau untuk mentadbir program kesetiaan. Kami juga mungkin akan menggunakan maklumat tersebut untuk menghantar notifikasi mengenai produk dan aktiviti kami. 

 

2. Bukan Maklumat Pengenalan Peribadi

Kami mengumpul dan menggunakan maklumat bukan peribadi yang dikenal pasti tentang anda dengan cara yang berikut:
 

a. Perujuk, Alamat IP dan Lain-lain Maklumat Bukan Peribadi

EIG Ecommerce mengumpul maklumat melalui "perujuk", alamat IP dan pelbagai pembolehubah persekitaran."Perujuk" adalah maklumat pelayar web melewati ke pelayan web E-dagang EIG yang merujuk kepada URL dari mana anda datang. "Alamat IP" adalah nombor yang digunakan oleh komputer dalam rangkaian untuk mengenal pasti komputer anda supaya data boleh dihantar kepada anda. "Pembolehubah Persekitaran" termasuk, antara lain, domain dari mana anda mengakses Internet, masa anda mengakses laman web kami, jenis pelayar web dan sistem operasi atau platform yang digunakan, alamat Internet laman web yang anda tinggalkan untuk melawat EIG Ecommerce, nama-nama halaman yang anda lawati semasa di laman web kami dan alamat Internet laman web yang anda kemudian melawat. Kami mengumpul semua maklumat ini untuk membolehkan kita untuk mengesan aliran demografik secara luas, untuk memberikan maklumat khas berdasarkan minat anda dan untuk mempertingkat pengalaman anda di laman web EIG Ecommerce ini.

 

b. Profiling

Bagi membantu memperbaiki laman web kami dan untuk memastikan bahawa kami berusaha untuk menyediakan anda dengan maklumat yang anda minati, kami mungkin menggabungkan maklumat peribadi anda dengan data klik strim dan data yang lain (termasuk data luar talian). Kami tidak akan menggabungkan maklumat peribadi anda dengan cara ini tanpa memberi anda peluang untuk menarik diri daripada mana-mana gabungan itu. Peluang ini untuk menarik diri ini akan disediakan pada masa dan tempat pengumpulan maklumat dan sebelum data dimasukkan ke dalam sistem kami. Kami juga boleh membangunkan profil berdasarkan penggunaan laman web kami tanpa memasukkan mana-mana maklumat peribadi.

 

3. Berkongsi Maklumat Anda Dengan Pihak Ketiga

Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda (seperti nama, alamat, alamat e-mel dan nombor telefon) dengan syarikat sekutu kami tanpa kebenaran anda terlebih dahulu. Kecuali (i) sebagai sebahagian daripada proses keselamatan untuk mengelakkan penipuan, dan (ii) sebagai sebahagian daripada pengurusan akaun anda (contohnya pemprosesan kad kredit untuk pembelian), kami tidak akan berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga bukan sekutu tanpa persetujuan anda. Dalam hal dimana kami berkongsi maklumat peribadi anda sebagai sebahagian daripada proses keselamatan kami atau sebagai sebahagian daripada pengurusan akaun anda seperti yang diterangkan dalam bahagian ini, kita secara kontrak akan mewajibkan pihak ketiga untuk melindungi maklumat peribadi anda, dan menggunakan ia hanya seperti yang diarahkan oleh EIG Ecommerce.

 

4. Pautan

Laman web ini mungkin mengandungi pautan ke laman web lain. Sila ambil perhatian bahawa kami tidak bertanggungjawab terhadap dasar privasi laman web lain. Kami menggalakkan pengguna untuk membaca dasar privasi bagi setiap laman web yang mereka lawati. Secara umum, anda perlu berhati-hati memberikan maklumat peribadi kepada laman web melainkan anda mempercayai pemilik dan pengendali laman web tersebut. Kenyataan privasi ini hanya tertakluk kepada maklumat yang dikumpul apabila anda melawat laman web di bawah EIG Ecommerce.

 

5. Notifikasi Perubahan

Jika kami membuat keputusan untuk mengubah dasar privasi kami, kami akan memaklumkan perubahan tersebut pada laman web kami supaya anda sentiasa peka dengan maklumat yang kami kumpulkan, bagaimana kami menggunakannya dan situasi pendedahkannya. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memeriksa dasar privasi untuk perubahan secara berkala. Jika pada bila-bila kami membuat keputusan untuk menggunakan maklumat peribadi dengan cara yang berbeza daripada yang dinyatakan pada masa yang ia dikumpulkan, kami akan memberitahu anda melalui e-mel, jika alamat e-mel dinyatakan. Anda akan mempunyai pilihan sama ada untuk membenarkan kami menggunakan maklumat anda dalam cara yang berbeza atau tidak.

 

6. Dasar Khas Berkenaan Maklumat daripada Kanak-kanak bawah Tiga Belas Tahun

EIG Ecommerce tidak menyasarkan kanak-kanak di bawah umur 13 tahun dan kami tidak mengumpul maklumat peribadi dari mana-mana kanak-kanak di bawah umur 13 tahun tanpa kebenaran ibu bapa mereka. Jika kami menerima sebarang maklumat, kami memadamnya sebaik sahaja ia diterima dan tidak menggunakan atau berkongsi dengan pihak ketiga.

 

Pilihan

EIG Ecommerce menyediakan pilihan berikut berhubung penggunaan maklumat anda:

  • Anda boleh memilih untuk tidak memberikan mana-mana maklumat kenalan.
  • Anda boleh memilih untuk memberikan kami maklumat peribadi, tetapi memilih untuk keluar daripada berkongsi dengan pihak ketiga. Harap maklum bahawa ini boleh menjejaskan keupayaan anda untuk memanfaatkan kemudahan tertentu pada laman web, termasuk pembelian dan program kesetiaan.
  • Jika anda ingin berhenti melanggan dengan mana-mana perkhidmatan atau ingin keluar dari mana-mana senarai mel dalam talian kami, sila pergi ke halaman langganan kami atau klik pada link "unsubscribe" di bahagian bawah mana-mana e-mel.
  • Anda boleh mengakses maklumat peribadi anda dan membetulkan sebarang kesilapan dengan mengarahkan pelayar anda ke laman langganan kami.

     

Cookies

EIG Ecommerce mungkin menggunakan cookies untuk memudahkan pengalaman anda di laman web kami. Sebagai contoh, cookies boleh digunakan untuk memudahkan kemasukan ke dalam kawasan yang dilindungi, atau untuk mengingati pilihan pengguna. Jikai cookies tidak diaktifkan pada pelayar web anda, beberapa ciri-ciri laman web kami mungkin tidak tersedia untuk anda.

 

Keselamatan

Kami mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi maklumat peribadi anda daripada pendedahan yang tidak disengajakan dan pencerobohan oleh pihak ketiga. Beberapa tindakan pencegahan ini melibatkan teknologi seperti firewall dan akses selamat. Jika anda mempunyai soalan mengenai keselamatan di laman web kami, anda boleh menghantar e-mel kepada  hotline@nurishorganiq.com.